telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Nieuwsbrief 1250

Een nieuw schooljaar!

Maandag as. hopen we alle kinderen weer te mogen ontvangen op school. We hopen dat u samen met uw gezin een goede vakantie heeft gehad en dat een ieder weer uitgerust kan beginnen. We starten (natuurlijk) met Leader in me momentje; de kinderen verzamelen bij hun juf en als de groep compleet is gaan de kinderen bij de ingang van de school het schoollied zingen. Daarna gaan de groepen een voor een naar binnen en start de dag.

De eerste week (maar ook de tweede) noemen we de zogenaamde gouden weken. Er is dan veel aandacht voor groepsvorming. We vinden het belangrijk dat elk kind een fijne en veilige plek in de groep vinden. Een goede start is het halve werk. We sluiten de eerste schoolweek af met een spelcircuit voor alle kinderen gekoppeld aan de 7 gewoonten. Alle groepen worden door elkaar gehusseld, zodat kinderen uit verschillende groepen elkaar leren kennen en gezamenlijke spellen gaan spelen door de hele school heen (dus gebouw Kardoen en Fluitekruid). Dat gebeurt tussen 10.00u en 12.00u. Natuurlijk sluiten we dan ook weer af met het schoollied. Gaande de week hebben de kinderen het lied weer een aantal keren kunnen oefenen, dus dat komt vast goed.

Corona.

Het liefst hadden we u van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de startactiviteiten. Gezien de meest recente ontwikkelingen m.b.t. het aantal besmettingen, willen we uiterst voorzichtig zijn. U kunt dus helaas niet aanwezig zijn bij genoemde activiteiten. Ondanks dat de PO-raad voor de zomervakantie versoepelingen heeft aangekondigd, houden we ons grotendeels bij de maatregelen zoals we die voor de vakantie hebben afgesproken. Hieronder worden de maatregelen zoals die gelden op onze school opgesomd. Het is erg belangrijk dat we deze regels met elkaar strikt hanteren.

Thuis:

 •  Heeft uw kind neusverkoudheid, moet het hoesten, kan het moeilijk ademen, last van benauwdheid, tijdelijk minder goed kunnen ruiken/proeven en koorts boven 38 graden (dat geldt ook als er een huisgenoot is met koorts van 38 graden of hoger en/of benauwdheidsklachten, blijft uw kind thuis.
 • Heeft u of hebben huisgenoten Corona of heeft u of uw huisgenoten een Coronatest gedaan, dan blijft uw kind thuis tot dat er een uitslag is. Bij een positieve uitslag blijft uw kind ook thuis.
 •  Is uw kind afwezig (om welke reden dan ook) dan graag tijdig telefonisch contact met school.

Halen en brengen:

 • Voor wat betreft de kleuters (kleuterplein): Tussen 8.20 uur en 8.30 uur staan de leerkrachten op de bekende verzamelplekken. Bij het hek laat u uw kind naar de eigen leerkracht lopen. U blijft buiten het plein en hanteert bij het hek en op de stoep de 1,5 meter regel. Bovendien is het de bedoeling om na het afzetten, vlot weer te vertrekken. Zodra de leerkrachten de groepen compleet hebben, gaan de groepen beurtelings naar binnen. Om 14.30 uur worden de kinderen weer op het plein opgesteld op de bekende plekken. De ouders van groep 1/2a brengen en halen de kinderen aan de zijkant, ter hoogte van het lokaal van groep 1/2a. Ook nu is het weer de bedoeling om de 1,5meter regel te hanteren en vlot het plein weer te verlaten.
 • Kinderen van groep 3-6 (grote plein De Kardoen, hoofdingang) We verwachten dat kinderen zo veel mogelijk zelfstandig naar school komen. Wanneer u uw kind brengt en/of haalt, hanteert u de 1,5 meter regel bij het hek en vertrekt u direct weer huiswaarts. De kinderen komen kort voor aanvang van de lesdag op school. Vanaf 8.20 uur staat de leerkracht op het plein. De kinderen zoeken hun leerkracht op het plein. De leerkracht verzamelt de kinderen en beurtelings nemen ze de groepen mee naar binnen. Wanneer de kinderen naar huis gaan, vertrekken ze vlot van het plein richting huis.
 • Kinderen van groep 7a, groep 7b/8a en 8b van het Fluitekruid Zij starten de lesdag op het plein van Het Fluitekruid. Ook zij komen kort van tevoren; de leerkracht wacht hen op en per groep gaan ze naar binnen, zoals hiervoor omschreven.

In de klas:

 • 1 à 2 keer per dag worden alle contactoppervlakken (tafels, stoelen, toetsenborden, klinken …in de klas) afgenomen met doekje en spray. Bij voorkeur aan het eind van elk dagdeel.
 • Als de kinderen binnenkomen in de klas gebruiken de kinderen desinfecterende handgel. In het verloop van de dag wassen alle kinderen minimaal 1 keer hun handen.
 • Er is scherp toezicht op extra handen wassen, bijv. na toiletbezoek.
 • Mb.t. de centrale ruimtes (gangen, toiletten etc.) zijn er met de schoonmaaksters aanvullende afspraken gemaakt. Als de kinderen thuiskomen, moet u zelf weer zorgdragen voor desinfectie.

Goed om te weten:

 • Het is niet de bedoeling dat u zonder afspraak de school binnenkomt of leerkrachten fysiek benadert. Wij zijn telefonisch, per mail en via de parro app goed te bereiken.
 • Is uw zoon/dochter jarig in de komende periode of jarig geweest in de vakantie? W besteden er op school aandacht aan. Uw kind mag trakteren met voorverpakte traktaties. Bij voorkeur geeft u deze af buiten bij de leerkracht. U hoeft meesters en juffen niet te trakteren.

Gegevens in de Parro – app.

Wilt u even uw gegevens controleren in de Parro – app. Het is belangrijk dat u voor de app hetzelfde mail adres gebruikt als het mailadres dat bij ons bekend is in Parnassys; het mailadres waarmee u ook de nieuwsbrieven ontvangt. Deze week ontvangt u van de leerkracht een mailtje om een koppeling te maken.

Thematisch werken met TOPondernemers.

Dit schooljaar starten we in alle groepen met thematisch werken. In groep 3 tot en met groep 8 doen we dat aan de hand van TOPondernemers. De bovenbouwgroepen hebben hier vorig schooljaar al ervaring mee opgedaan. Zij weten hoe leuk een leerzaam het is. Nu starten ook groep 3 en 4 met TOP ondernemers. De kleutergroepen werken weliswaar niet met TOPondernemers, maar wel thematisch; Na de wen-weken sluiten zij ook aan bij het thema. Zo wordt er in alle groepen vanuit hetzelfde thema gewerkt. Tot aan de herfstvakantie is het thema in groep 5-8 ‘De wereld in het klein’ en in groep 3 en 4 ‘Hier woon ik’. Bij de kleuters heet dit hetzelfde thema ‘Mijn huis’. Nadat de kleuters vorig jaar aandacht hebben besteed aan de bouw van het huis, is er nu aandacht voor de verschillende vertrekken (zoals bijvoorbeeld de keuken en de slaapkamer). In de andere groepen gaat het ook over de eigen leefomgeving. Passend bij de leeftijd beginnen de jongste kinderen dichtbij huis en hebben de oudere kinderen een bredere kijk. Via de klassenmail en de parro -app wordt ongetwijfeld op de hoogte gehouden van het verloop.

Pleinwacht.

Voor de zomervakantie moesten we u melden dat er een knelpunt was m.b.t. pleinwacht. Dat is inmiddels opgelost. We hebben ouders bereid gevonden om een aantal pleinwachten over te nemen. Daar zijn we heel blij mee.

 

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan