telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Nieuwsbrief 1191

We doen mee

Kerst.

We horen het graag allemaal.
Dat mooie, oude kerstverhaal.

Ik ben zo moe. Maria’s stem
‘Zie je al iets van Bethlehem?’

De ezel sjokt, en Jozef gaat.
De tocht duurt lang. Het is al laat.

Maar dan opeens: daar is de stad.
Zou daar een bed zijn en een bad?

Ze kloppen aan bij elk hotel.
Want vroeger had je nog geen bel.

‘Wat mot je’, roept de herbergier.
“Ik heb geen plaats voor jullie hier’.

‘We zitten vol tot in de hal!
Maar verderop staat nog een stal’.

Ze gaan er heen. De staldeur kraakt.
Die is al jaren niet gemaakt.

Er staat een os. Een bak met voer.
Een dikke laag stro ligt op de vloer.

Daar in die nacht zo ongewoon,
Wordt hij geboren. Maria’s zoon.

Er slapen herders in het veld.
Een engel komt en die vertelt:

‘Schrik niet. Sta op en zoek de stal,
Met ’t kind dat vrede brengen zal’.

De herders gaan er dadelijk heen.
Hun schapen laten ze alleen.

We horen het graag allemaal.
Dat mooie oude kerstverhaal.

Vertel het verder jaar na jaar.
En leef in vrede met elkaar.

kerstversieringHet is een goede gewoonte om het kerstverhaal door te vertellen van generatie op generatie. Op school, thuis en in de kerk doen we dat al jaren. Naarmate de kinderen ouder worden, kunnen we meer ‘onderwijzen’ over de betekenis van het verhaal. Het verhaal van kerst is immers niet zomaar een romantisch verhaal in een idyllische omgeving. Kerst herinnert ons aan het feit dat God zijn eigen zoon aan de wereld gaf. God houdt van de mensen. Hij wil dat het goed met ons gaat. En door Zijn zoon te sturen laat Hij het levende voorbeeld zien van een goed leven. Een leven van liefde, vergeving en trouw. Van oprechte aandacht voor elkaar. Als je om je heen kijkt zie je dat we het voorbeeld van Jezus Christus iedere dag nog heel hard nodig hebben. We mogen we toch dankbaar zijn dat God zijn zoon aan de wereld gaf. Vanuit die dankbaarheid willen we de geboorte van Jezus vieren. Graag tot donderdagavond in de kerk!

Het team van De Kardoen wenst u gezegende kerstdagen en een heel gelukkig 2019.


De 7 gewoonten.

Je zou kunnen denken dat de 7 gewoonten een beetje naar de achtergrond geraken. Maar niets is minder waar. De afgelopen weken tussen de herfst- en de kerstvakantie hebben we de gewoonten 1, 2 en 3 herhaald in de klassen. Om te voorkomen dat begrippen als pro-actief ed. een beetje sleets raken, hebben we nieuwe ‘taal’ toegevoegd aan de eerste 3 gewoonten. Het zal de kinderen helpen de gewoonten eerder te herkennen en in te zetten.
In de voor ons liggende periode gaan we de gewoonten 4 tot en 6 + 7 herhalen. Het zijn de gewoonten die zich in tegenstelling tot de eerste drie wèl laten zien in concreet gedrag. Ook hier zullen we taal aan toevoegen. Daarnaast gaan we het palet aan coöperatieve werkvormen uitbreiden met werkvormen die het samenwerken op een Covey-manier stimuleren. U gaat er ongetwijfeld meer over horen. Houdt u tijdens de vakantie de zaag scherp?! Succes er mee.


Niet parkeren langs de Strangeweg-Haarsweg op dinsdag.

parkeerprobleemElke dinsdagmorgen gaat groep 4 naar het zwembad. Bij terugkomst kan de bus regelmatig de kruising Strangeweg - Haarsweg niet goed bereiken en zodoende slecht parkeren omdat daar vaak auto's staan van ouders die hun kind/kinderen op komen halen. Hierdoor moeten de kinderen uit groep 4 noodgedwongen midden op straat uitstappen. Dit is natuurlijk niet veilig voor die kinderen.

Ons dringende verzoek:
Wilt u op de dinsdagmorgen om 12.00 uur ruimte vrij laten aan de Strangeweg - Haarsweg (bij de strepen op het kaartje hiernaast) zodat de bus daar kan draaien en parkeren en de kinderen vervolgens veilig uit kunnen stappen?

Bij voorbaat hartelijk dank!

 

Fruit voor deze week.

Deze week (week 51) ontvangen de leerlingen de volgende groente- en fruitsoorten.

2018 fruit week 51Voor achtergrondinformatie over de fruitsoorten, ga naar: http://dendaasschoolfruit.nl/


Kinderkerstfeest 2e kerstdag.

kinderkerstfeest 2018

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan