telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Nieuwsbrief 1190

We hebben plezier

Advent.

Wanneer je door de school wandelt….,
zie overal kerstbomen, versiering, lichtjes en een gezellige sfeer. Prachtig mooi. In elke groep worden kaarsjes aangestoken. Even is het stil. De kinderen vieren dat het kleine licht uitgroeit tot het grote licht van kerst, de komst van onze Redder en Verlosser, Jezus Christus.
Wanneer je door de wereld wandelt….,
zie betogingen; kapotte winkelruiten, brandende auto’s, angst en machtsgeweld. Je hoort verheven stemmen van politiek leiders en een schreeuwende oppositie.
Wanneer je door het eeuwenoude kerstverhaal wandelt….,
zie je dat niet de schreeuwende machthebber het gaat winnen. Het is dat kleine licht, dat kleine jongetje in die kribbe die uiteindelijk vrede aan de wereld geeft.

advent 2018


Pleinwacht voor schooltijd bij kleuters.

Wanneer u uw kleuter naar school brengt, bent u wellicht gewend aan het feit dat er een leerkracht aanwezig is op het plein; de pleinwacht. Omdat vrijwel alle kinderen ’s morgens voor schooltijd daar samen met hun ouder(s) zijn, is pleinwacht eigenlijk niet nodig. Om die reden hebben we (met instemming van de MR) besloten de pleinwacht voor schooltijd op het kleuterplein te laten vervallen. Pleinwacht op het grote plein blijft natuurlijk gewoon van kracht.


Mee naar binnen (groep 1 en 2).

Veel ouders van kleuters maken van de gelegenheid gebruik om even mee naar binnen te gaan. Nu de kleutergroepen groeien, betekent dat ook meer drukte in de gang bij groep 1/2a, 1/2b maar ook bij 1/2c. Net als in voorgaande jaren, willen we de drukte beperken. Ouders van kinderen van groep 2 gaan na de kerstvakantie niet meer mee naar binnen. U kunt dan op het plein afscheid nemen van uw zoon/dochter. Wilt u de leerkracht even spreken, dan kunt u bij wijze van uitzondering even mee lopen. Na schooltijd is er vaak meer tijd voor een gesprekje. We zien de laatste tijd ook dat veel kleuters (met grotere broers/zussen) meegaan door de hoofdingang aan de Korenbloemstraat. Dat is, zoals u wellicht weet, niet de bedoeling. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.


Personeel.

Juf Wilma Boer. Na de kerstvakantie (om precies te zijn de tweede week na de kerstvakantie) gaat juf Wilma met zwangerschapsverlof en aansluitend ouderschapsverlof. Dat betekent dat we juf Wilma de komende maanden niet/nauwelijks op school zullen zien. In de eerste plaats wensen we juf Wilma een goed verlof toe en veel sterkte en geluk bij de geboorte van een zoon of dochter. Juf Wilma wordt gedurende de gehele periode vervangen door juf Marjan van der Voet. Misschien kent u haar nog van vorig schooljaar, toen ze een poosje les gaf aan de vervroegde instroomgroep.
Op dit moment vervangt juf Marjan van der Voet ook juf Diane Mulder in groep 1/2c. Juf Diane heeft onlangs enkele dagen doorgebracht in het ziekenhuis in Zwolle. Intussen herstelt ze thuis. Ze gebruikt medicijnen om weer helemaal op kracht te komen. Ondanks dat er nog onderzoeken nodig zijn, lijkt het herstel voorspoedig te gaan. We hopen juf Diane na de kerstvakantie weer op school te zien.
Juf Marjan Dekker heeft helaas te maken met klachten van werkdruk. Ze gaf tot voor kort les aan twee groepen (groep 5/6 en groep 7). We hebben in onderling overleg besloten voorlopig alleen de lesdagen in groep 5/6 voort te zetten en groep 7 los te laten. Op woensdag krijgt groep 7 nu les van juf Marion en op donderdag van meester Harmen. We zijn blij met deze oplossing.
Naast de LIO-stage van meester Harmen Branderhorst, heeft hij met ingang van volgende week een tijdelijk dienstverband bij De Kardoen. Tot de zomervakantie is hij niet alleen op maandag en dinsdag op school. Ook donderdag en vrijdag is hij er. Donderdags geeft hij les aan groep 7; op vrijdag is hij flexibel inzetbaar voor de bovenbouw. Zo hebben de bovenbouw leerkrachten samen meer mogelijkheden om kinderen zo goed mogelijk te begeleiden.

Kerstfeest.

Volgende week donderdagavond hopen we alle kinderen en hun ouder(s) te ontmoeten in de Hervormde kerk. We vieren dan het kerstfeest van De Kardoen. Het belooft een heel mooi feest te worden. Veel kinderen hebben een aandeel in de dienst. Sommige kinderen leven in de veronderstelling dat ze kunnen kiezen of ze al dan niet naar het feest gaan. Het kerstfeest is echter niet op vrijwillige basis (het is ‘lestijd’). Dat betekent dat we alle kinderen dan verwachten. Houdt u rekening met een collecte voor de onkosten? Alvast dank en graag tot volgende week donderdag om 18.30 uur!


Kerstmarkt groep 8.

Op woensdag 19 december om 12.30 uur organiseert groep 8 een kerstmarkt! Al het geld dat wordt opgehaald gaat naar een goed doel genaamd Save the Children. Dit doel zet zich in voor het welzijn van andere kinderen. Er is van alles te doen zoals een just dance toernooi waarbij je een prijs kunt winnen of een fifa toernooi. Er zijn ook oliebollen te koop en nog veel meer! Zien we je daar?
Tot dan! Groetjes Marik en Julian, namens groep 8a en 8b.

kerstmarkt 2018


Andere schooltijden.nl.

Dinsdag 8 januari komt de werkgroep ‘andere schooltijden’ voor het eerst bij elkaar samen met Mevr. Sanne Smeenk van “andereschooltijden.nl”. Het is de bedoeling dat de werkgroep met input van dinsdag as. aan de slag kan gaan. Op dat moment zal het onderzoek naar een eventueel continurooster starten. Ieder zal steeds tijdig geïnformeerd worden.
De werkgroep bestaat uit:

Juf Willemijn Pieffers
Juf Marjan Dekker
Juf Rita Lingbeek (vanuit MR)
Juf Jenny Hofmeijer (vanuit MR) 
  Martijn Visker (vanuit MR, als ouder)
Margot Willems (vanuit MR, als ouder)
Stephan Horsman (ouder)
Evelien Kampman (ouder)


Fruit voor deze week.

Deze week (week 50) ontvangen de leerlingen de volgende groente- en fruitsoorten.

2018 fruit week 50Voor achtergrondinformatie over de fruitsoorten, ga naar: http://dendaasschoolfruit.nl/

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan