telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Nieuwsbrief 1188

We hebben plezier

Foto's maken op school.

Vanaf 25 mei 2018 geldt de AVG ook op CBS De Kardoen.
Dat betekent dat wij het belangrijk vinden om u goed te informeren over het AVG beleid op onze school.

Filmen en fotograferen op school door ouders? Let op de privacywetgeving!

De school is géén openbare plek en daarom is het belangrijk met elkaar regels te delen over de privacywetgeving (AVG) en wat wij daarin van u als ouder verwachten.
Foto’s en films zeggen iets over de afkomst van leerlingen en dat is bijzonder gevoelige informatie. Foto’s en films mogen dan ook niet zonder toestemming gemaakt en gedeeld worden vanuit de wetgever.

Hoe gaat de school om met het fotobeleid?

Het aantal ouders dat met camera's en smartphones foto's maakt of filmt op school is in de afgelopen jaren flink toegenomen. Deze foto’s komen al snel op Facebook, WhatsApp en andere social media terecht of worden zonder toestemming gedeeld met derden. En dat is niet de bedoeling! De school moet namelijk voor álle kinderen een veilige omgeving zijn, en niet een plek waar zij (en hun ouders) het risico lopen ongewenst gefotografeerd te worden.
Helaas kunnen we op De Kardoen dan ook niet meer toestaan om foto’s te nemen of filmpjes te maken van kinderen in de klas of tijdens alle schoolactiviteiten zoals bijv. het Sinterklaasfeest, de Zilveren Pepernoot, een sportdag, de musical, een kerstviering etc.

Wat is wel toegestaan voor ouders?

Als u een foto of filmpje maakt waar uw eigen kind alleen op staat (inzoomen) mag dat uiteraard. Het kan ook gebeuren dat er namens de school enkele ouders of docenten foto’s nemen tijdens verschillende schoolactiviteiten. Wij houden in dat geval rekening met de privacywet en beeldmateriaal voor uitingen plaatsen wij alleen met toestemming.

Wat is niet toegestaan voor ouders?

Verspreiden van beeldmateriaal en filmpjes, maar ook informatie over kinderen via bijvoorbeeld de groepsapp is niet toegestaan. En zo kunt u rekening houden met andere ouders die het niet altijd op prijs stellen dat u foto’s van hun kinderen maakt en/of publiekelijk deelt zonder toestemming of informatie deelt.

Algemene regels:

  • Maak alleen foto’s of close-ups van uw eigen kind.
  • Het is niet toegestaan om foto’s of filmpjes te maken in de klas of tijdens schoolactiviteiten van andere kinderen, al dan niet met uw eigen kind erbij. Dus maak foto’s en video’s alleen voor eigen gebruik tenzij u dit heeft overlegd.
  • Overleg met andere ouders eerst of u foto’s van hun kind mag maken en of dat gedeeld mag worden en zo ja met wie en via welk kanaal.
  • Zet geen foto’s en video’s op publiekelijk toegankelijke websites, social media en (Whats)app’s.

 

Fruit voor deze week.

Deze week (week 48) ontvangen de leerlingen de volgende groente- en fruitsoorten.

2018 fruit week 48

Voor achtergrondinformatie over de fruitsoorten, ga naar: http://dendaasschoolfruit.nl/

 

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan