telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Nieuwsbrief 1186

We werken samen

Jaarlijkse ouderbijdrage.

Het nieuwe schooljaar is weer in volle gang.

Eind november 2018 zal weer de jaarlijkse ouderbijdrage schooljaar 2018/2019 worden geïncasseerd. Deze bedraagt voor het schooljaar 2018/2019 € 17,50 per kind.
De ouderbijdrage is bestemd voor o.a. buitenschoolse activiteiten (bijv. wagen Koningsdag)
en andere activiteiten (startfeest, sinterklaas, kerst, schoolreizen/kamp, paaslunch etc.).

 • Aan alle ouders/verzorgers waarvan wel een machtiging aanwezig is in onze administratie:indien er wijzigingen zijn opgetreden in uw gegevens (bv. bankrekeningnummer of tenaamstelling bankrekening), dit graag doorgeven aan Henk Jan Schuurhuis, penningmeester ouderraad (mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Geen wijzigingen dan hoeft u niets te doen.
 • Aan alle ouders/verzorgers die liever geen machtiging geven:het is natuurlijk ook mogelijk om de ouderbijdrage rechtstreeks over te maken naar rekening van de ouderraad:
  Rekeningnummer: NL74 RABO 0348 9640 80 t.n.v. Stichting Floreant te Ommen o.v.v. Ouderbijdrage 2018/2019 (Voornaam Achternaam (kind/kinderen)
 • Aan alle ouders/verzorgers waarvan geen machtiging aanwezig is in onze administratie:
  heeft u nog geen envelop met informatie over de ouderbijdrage en de “Overeenkomst & machtiging ouderbijdrage” ontvangen, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind.
  De leerkacht zal u deze dan alsnog dan wel opnieuw doen toekomen. Wij willen u vragen om deze overeenkomst & machtiging zo spoedig mogelijk na ontvangst ingevuld en ondertekend bij de school in te leveren.

Voorafgaand aan de incasso dienen wij u van het volgende op de hoogte te stellen:

 Incassant-ID ouderraad
Uniek machtigingskenmerk
Datum van incassering
Incasseringsbedrag
   : NL97ZZZ400598800000
 : lidnummer van uw kind
 : 30 november 2018
 : € 17,50 per kind

Alvast bedankt voor uw medewerking.
Ouderraad de Kardoen


Nieuws vanuit de MR

AGENDA MR-VERGADERING DE KARDOEN
22 november 2018 om 19.30 UUR

 1. Opening
 2. Notulen vorige vergadering
 3. Vaststellen jaarplan 2018-2019
 4. Vaststellen huishoudelijk reglement 2018-2019
 5. Formatieoverzicht n.a.v. de teldatum 1 oktober
 6. Vaststellen schoolgids 2018-2019
 7. Pleinwacht kleuters voor aanvang school
 8. Voortgang continurooster
 9. Evaluatie school & kerk en flessenactie
 10. Vanuit de GMR
 11. Rondvraag
 12. Afsluiting


Extra vrije dag groep 1 en 2.

Vrijdag aanstaande is er weer een extra vrije dag ingeroosterd voor groep 1 en 2. Vanmiddag begint voor hen dus het weekend. Veel plezier allemaal.


Peuter/kleuterochtend.

Op vrijdag 16 november houden we van 9.00 uur tot 11.00 uur de eerste peuterochtend van dit schooljaar. Hiervoor nodigen we alle kleuters die dit schooljaar 4 jaar worden en hun ouder(s) uit. Deze uitnodiging geldt voor de kleuters die al ingeschreven staan, maar ook voor degenen die nog niet op een basisschool zijn ingeschreven. Op deze vrijdagmorgen zijn de leerlingen van groep 1 en 2 vrij van school en hebben we dus alle ruimte om de kleuters en hun ouders te ontvangen.

De kinderen kunnen die morgen samen met hun vader en/of moeder naar de Kardoen komen en terwijl de kleuters werken en spelen, kunnen de ouders kennismaken met de school en de aanwezige leerkrachten en vragen stellen over ons onderwijs. Voor de kinderen is er limonade en iets lekkers en voor de ouders thee/koffie en een koekje. Wij willen u van harte uitnodigen voor deze peuterochtend.

U kunt via het volgende mailadres (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) aangeven of u van plan bent te komen. Graag tot ziens op vrijdag 16 november aanstaande!

N.B. Wij verzoeken u vriendelijk geen kleine broertjes en zusjes mee te nemen.

Met vriendelijke groet,
Team CBS “De Kardoen”

 

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan