telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Nieuwsbrief 1185

We werken samen

Schoolfruit.

De Kardoen doet weer mee met het Europese programma Schoolfruit. We doen dat in het kader van De Gezonde school. Volgende week wordt er gestart met schoolfruit. Dat betekent dat uw kind drie keer per week een stuk fruit of groente op school krijgt. U hoeft op deze dagen geen fruit o.i.d. mee te geven voor de ochtendpauze. U geeft uw kind wel drinken mee. Er wordt gedurende 20 weken schoolfruit geleverd. Tussentijds krijgt u hier informatie over. Op dit moment zijn de leverdagen van het fruit nog niet bekend. We gaan er op dit moment vanuit dat de kinderen op woensdag, donderdag en vrijdag schoolfruit krijgen. Mocht het toch anders zijn dan hoort u dat van ons.


Vervanging van zieke/afwezige leerkrachten.

Met het nodige kunst- en vliegwerk is het ons de afgelopen weken gelukt om zieke en/of afwezige leerkrachten te vervangen. We zijn bovendien erg blij dat Dhr. Hilbert Zilverberg (als oud-leerkracht van Het Vechtdal-college) ons in uiterste nood kan en wil helpen.

Toch wordt de kans de komende tijd groter dat het niet gaat lukken om een vervanger voor een groep te kunnen krijgen in geval van ziekte/afwezigheid.
Dit zijn de stappen die doorlopen worden bij vervanging:
Er wordt een vervangende leerkracht gezocht in de regionale invalpoule en de poule van invallers van Floreant. (Beide zijn momenteel nagenoeg uitgeput)
Er wordt in het team gezocht naar collega’s die de bewuste dag beschikbaar zijn.
Wanneer een leerkracht zich ’s morgens ziek meldt, en er is geen externe vervanger en geen teamlid beschikbaar, dan zoeken we alleen voor de eerste dag naar interne oplossingen: Een ambulante collega gaat voor de groep; de groep wordt gesplitst of een leerkracht van een gesplitste groep wordt vrijgemaakt door een groep dan juist niet te splitsen.
Wanneer een leerkracht langer dan 1 dag afwezig is en er is blijvend geen vervanging beschikbaar dan wordt de groep naar huis gestuurd.
Wanneer deze situatie langer aanhoudt, zal de bewuste groep maximaal 3 dagen geen school hebben; daarna wordt er intern geschoven zodat de bewuste groep weer les krijgt en een andere groep naar huis gestuurd wordt.

Informatievoorziening naar ouders
Als duidelijk is dat er mogelijk geen vervanger is voor de groep van uw kind, wordt u zo snel mogelijk, maar minimaal 1 dag van tevoren op de hoogte gebracht via email.
Wanneer pas op de dag zelf duidelijk is dat er geen vervanger is, zorgt de school intern voor een oplossing. U wordt daarvan op de hoogte gebracht en weet dan dat er mogelijk geen vervanger is voor de groep van uw kind op de volgende dag.
Wanneer ziekte of vervanging langer aanhoudt, wordt u daar natuurlijk ook z.s.m. van op de hoogte gebracht.

We vinden het uiterst vervelend om bovenstaande te moeten melden, maar we zien geen andere oplossing om de continuïteit toch te kunnen waarborgen. Tegelijk doen we hier een beroep op uw proactieve houding. Misschien is het goed om als ouders hierop te anticiperen door alvast afspraken te maken met familie, vrienden, buren, klasgenoten voor het geval het nodig mocht zijn.


Nationaal schoolontbijt.

Donderdag 8 november as. wordt het Nationale Schoolontbijt gehouden voor alle klassen van de school. In bijgaande ouderbrief leest u hier mee over.


Studiedag Floreant.

Zoals u in de agenda al heeft kunnen zien zijn de kinderen op woensdag 14 november vrij van school in verband met een studiedag voor al het personeel van Stichting Floreant.

Bijlagen:
BestandBestandsgrootteLaatst gewijzigd
Bewaar het bestand nws1185_7_november_nationaal_schoolontbijt.pdfInfo nationaal schoolontbijt897 kBdinsdag 06 november 2018

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan