telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Nieuwsbrief 1183

We helpen elkaar

Gevonden voorwerpen.

Er zijn een heleboel gevonden voorwerpen op De Kardoen. Morgenavond tijdens de inloopavond liggen ze in de grote hal van de school. Wilt u daar eens tussen kijken of er nog iets van uw kind(eren) tussen ligt? Alles wat aan het einde van de avond is blijven liggen gaat naar de actie "bag2school'.


Spacescooter gezocht.

Een leerling van De Kardoen is haar witte spacescooter vorige week dinsdag kwijtgeraakt. Deze spacescooter is nog steeds niet terecht.
Wellicht heeft iemand per ongeluk een verkeerde spacescooter in de garage staan?
Wanneer dit het geval is, dan graag even contact opnemen met meester Dannis.


Nieuwe leerlingen.

We mogen deze week weer een aantal nieuwe leerlingen begroeten. In groep 1a bij juf Astrid en juf Wilma en gaat het om Dex Dunnewind en in groep 1c bij juf Sandra en juf Diane zijn dat Iva Horsman en Meike Zijlstra.
Alle drie van harte welkom en veel plezier bij ons op school.


Extra vrije dag groep 1 t/m 4.

Op vrijdag 19 oktober hoeven de leerlingen van groep 1 t/m 4 niet naar school en zijn dus de hele dag vrij. Veel plezier allemaal!


Groepen 5 t/m 8 vrij in verband met kindgesprekken.

Ter herinnering: De groepen 5 t/m 8 zijn op donderdag 18 oktober een dagje vrij omdat we in de onderbouwgroepen kindgesprekken gaan voeren.


Gewoonte 5: Eerst begrijpen, dan begrepen worden.

Deze gewoonte is gebaseerd op principes van respect, wederzijds begrip, empathie en moed. Mensen zijn snel geneigd om ‘autobiografisch’ te luisteren naar anderen. Dat betekent dat alles wat de ander zegt gefilterd wordt door het eigen verhaal, eigen ervaringen, vooroordelen en waarden. De intentie van autobiografisch luisteren is het geven van een antwoord in plaats van begrijpen. Maar wanneer we echt iets willen bereiken met elkaar, zullen we dat filter opzij moeten leggen. Bij gewoonte 5 streven we naar de intentie om te begrijpen vanuit respect. Dus in de dialoog worden geen onderzoekende vragen gesteld, wordt niet geëvalueerd, geadviseerd of geïnterpreteerd. We werken aan de vaardigheid om te reflecteren op gevoelens en woorden. Dat betekent dat gevoelens herkend, erkend en zo nodig benoemd worden. We spreken met elkaar met ogen, oren en hart.
Zo’n gesprek veronderstelt soms ook bepaalde keuzes. Wanneer je je gesprekspartner onverdeelde aandacht wilt geven, gaat de TV uit, leggen we mobiele telefoons aan de kant en nemen we de tijd voor elkaar.
Deze gewoonte is natuurlijk niet in het tijdsbestek van een week aangeleerd op het niveau van de kinderen. Deze gewoonte laat zich wellicht het best aanleren doordat wij hem als volwassenen voorleven aan de kinderen.


Gewoonte 6: Creëer synergie.

Het is heel goed denkbaar dat uw zoon of dochter u onlangs trakteerde op teksten als “wees eens pro-actief” of ‘met welk doel ben jij begonnen’. Wellicht kwam uw kind thuis met de term synergie. (Overigens hoeft u zich geen zorgen te maken wanneer dat niet zo is…). Het zijn in elk geval termen die je niet zou verwachten uit de monden van de kinderen. En toch hebben we het er wel over op school. Het zijn juist deze termen die ervoor zorgen dat we elkaar begrijpen; we spreken dezelfde taal en geven deze woorden dezelfde lading.

Synergie; 1+1=3 (of 10, of 100, of …), ofwel, dat wat je samen kunt bereiken is veel meer dan hetgeen we apart van elkaar hadden kunnen bereiken. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Bereidwilligheid bijvoorbeeld; de intentie om eerst te begrijpen, voordat je begrepen wilt worden, het kennen van elkaars einddoel en het waarderen van verschillen.
Daarentegen, wat niet helpt is: een defensieve opstelling, vast blijven houden aan “hoe-het-altijd-was” en het koesteren van verlies, wanorde en chaos. Wat helpt is: het kunnen veranderen van gedachten, dingen kunnen bekijken vanuit een ander perspectief en creativiteit om tot een derde alternatief te komen.


Afsluiting van de eerste zeven weken.

De afgelopen weken hebben we steeds een week lang aandacht gehad voor een gewoonte. Gewoonte 7 is allesomvattend en is daarom niet apart in een week aan bod gekomen. In een volgende nieuwsbrief leest u meer over gewoonte 7.
Wanneer u heeft mee gelezen in de nieuwsbrieven, zult u begrijpen dat deze gewoonten niet in één week ‘aangeleerd’ zijn. Het gaat immers vaak om een houding. Dat was ook niet ons doel. Tegelijk merken we ook dat het voor sommige kinderen veel is om goed te kunnen onthouden. Om die reden nemen we de komende periode de tijd om alle gewoontes nog eens rustig te behandelen/herhalen/verdiepen:
Periode tussen herfst- en kerstvakantie; Gewoonte 1, 2 en 3
Periode tussen kerst- en voorjaarsvakantie; gewoonte 4, 5 en 6
Woensdag, donderdag en vrijdag sluiten we deze eerste intensieve periode feestelijk af. Woensdag zingen we opnieuw het lied en hangt elk kind een eigen fotolijstje van de boom op. Daarna is er in elke klas gelegenheid om gezelschapspellen te spelen. Dat laatste mag ook met kinderen uit andere groepen.


Privacy voorkeuren.

Deze week krijgt uw kind een brief mee over privacy voorkeuren. U weet dat we sinds enige tijd gehouden zijn aan de wet op de privacy (AVG). Het betekent voor onze school dat wij uw schriftelijke toestemming nodig hebben om foto’s te mogen plaatsen op bijv. de website, maar ook om namenlijsten met telefoonnummers te mogen verspreiden. Op de brief kunt u uw voorkeuren aankruisen. Wilt u deze brief deze week nog ingevuld en ondertekend weer retour doen naar school? Alvast dank voor uw medewerking.

Kindgesprekken.

Op dit moment worden in alle klassen de kindgesprekken gehouden. Dat betekent dat uw zoon of dochter een poosje apart mag zitten met de leerkracht om 1 op 1 met elkaar te praten. We zien dat de kinderen langzamerhand gewend raken aan deze opzet. In eerste instantie gaat het over het welbevinden van het kind. We vinden het belangrijk dat uw kind zich veilig en gewaardeerd voelt op school. Daarnaast is er (m.n. voor de wat oudere kinderen) gelegenheid om doelen af te spreken en deze vast te leggen in een zgn. kindplan (gewoonte 2: Begin met het einddoel voor ogen; maak een plan). Deze doelen kunnen gaan over bijv. spelling of rekenen, maar ook over werkhouding of vaardigheden in het sociale verkeer. Nieuwsgierig naar wat uw kind heeft afgesproken, vraag er thuis eens naar.


Toets perikelen.

Wanneer u de informatie avond van 13 september heeft bezocht weet u dat we een proef zijn begonnen met SVT-toetsen naast de gebruikelijk Cito-toetsen. Deze SVT toetsen werd in de afgelopen week/weken afgenomen. Voor sommige kinderen betekende dat extra ‘toets-druk’. Dubbelop toetsen kan ook wel als ‘veel’ worden ervaren. We kunnen dit enigszins relativeren, omdat we weten dat de kinderen worden getoetst op hetgeen ze al weten. Aan de andere kant ontkomen we niet aan meer toetsen om een weloverwogen keuze te kunnen maken (SVT of CITO) naar de toekomst toe. We rekenen op uw begrip hiervoor.

Nb. U heeft wellicht gezien dat het toetsportaal voor ouders in Parnassys is gesloten. Rond de facultatieve oudergesprekken op 8 november gaat deze weer open.

 

Kliederkerk

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan