telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Nieuwsbrief 1140

We helpen elkaarLied van het huis

Ik ben het huis, de plek om te leven.
Kom binnen, wees welkom, jij hoort er ook bij.
Ik ben het huis en wil je graag geven;
Rust en ruimte; in mijn huis ben je vrij.

Ik ben het dak, als jij in de wind staat.
De regen ketst af en gaat aan je voorbij.
Ik ben het dank als het niet voor de wind gaat.
Schuil maar en voel je geborgen bij mij.

Ik ben een steen, waarop je kunt bouwen.
Ik draag heel het huis, ’t gaat niet goed zonder mij.
Ik ben een steen en je kunt me vertrouwen.
Draag jij, ’t is nodig, ook zelf een steentje bij?

Ik ben de deur, door mij kom je binnen
Of stap je naar buiten en voel je je vrij.
Ik ben de deur die je soms laat bezinnen;
‘Ga ik erdoor, of loop ik jou voorbij?’

Dit lied past bij de gelijkenis van de man die zijn huis op een rots bouwde. Lees het maar eens na in Lucas 6: 46-49.


Terugblik Info avond.

Vorige week donderdag mochten we vele ouders op de informatie avond begroeten. U kreeg veel informatie over zowel de school als de klas van uw kind. U hoorde onder meer dat we met het traject “The Leader in me” gaan starten. De kinderen gaan 7 gewoontes leren, of liever gezegd aannemen, die hen helpt leiding te geven aan hun eigen leven en leren, mede in relatie met anderen. Het hele idee is lastig uit te leggen in een kort tijdsbestek. Wellicht gaat het meer voor u leven aan de hand van dit filmpje. www.leraar24.nl/the-leader-in-me-effectief-leiderschap
U ziet een impressie van een collega-school in Amersfoort. Het voert te ver om hier alle 7 gewoonten uit te leggen; dat doen we wanneer we er samen met de kinderen aan beginnen. Om uw beeld te versterken, vindt u hierbij het filmpje.


Bibliotheekouders gezocht.

We zijn nog op zoek naar een ouder die ons op vrijdagochtend van 8.30 – 9.00 uur kan helpen bij het uitlenen en innemen van de boeken. Op gezette tijden kunnen de kinderen namelijk een boek komen ruilen en helaas is dat op de vrijdagochtend nog niet mogelijk. Als bibliotheekouder houdt u bij welke leerling welk boek meeneemt (op de computer).
Lijkt het u wat om hierbij te helpen geef u dan op bij juf Rita.


Orde in het fietsenhok.

Nu de kinderen zijn doorgeschoven naar een volgende groep, vraagt de verdeling van de ruimte in het fietsenhok ook even om aandacht. Niet voor alle kinderen is duidelijk waar ze hun fiets moeten plaatsen. We spreken het volgende af: Het grote fietsenhok (aan de kant van de Haarsweg) is voor groep 3, 4 en 5. Fietsenstalling achter op het plein is voor groep 6 en 7a. Kinderen die dicht in de buurt van de school wonen, komen bij voorkeur lopend naar school.

 

Week van de Pauzehap.

ik eet het beter

Van 25 t/m 29 september doet groep 5 t/m 8 mee aan de Week van de Pauzehap, een lesprogramma van “Ik eet het beter”.
Dit programma helpt kinderen om verstandig te kiezen in het enorme voedingsaanbod.
Tijdens deze week leren en ervaren de leerlingen hoe leuk en lekker het is om te kiezen voor gezonde tussendoortjes. De week van de Pauzehap laat leerlingen kennismaken met heel veel verschillende gezonde pauzehappen.

ik eet het beter

 

De nadruk ligt op bewust proeven, smaakbeleving en op het combineren en variëren van producten. Ook de sociale kant krijgt aandacht: het is leuk om samen aan de slag te gaan en om met elkaar te genieten van gezonde 10- uurtjes.

Zie ook de bijlage bij deze nieuwsbrief of de website: https://www.ikeethetbeter.nl/


Kinderpostzegelactie.

Vanaf woensdag 27 september a.s. gaan ruim 160.000 schoolkinderen op pad om kinderpostzegels en andere producten te verkopen. Ook onze kinderen uit groep 8 doen dit jaar natuurlijk weer mee!
Ze zetten zich in voor kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken: voor kinderen door kinderen! Dit jaar sieren de personages van Jan, Jans en de kinderen de kinderpostzegels. De actie gaat om 12.00 uur van start en de kinderen van groep 8 zullen dan ook deze woensdag voor één keer om 12.00 uur vrij zijn. We wensen ze veel succes en plezier met de verkoop!


Hercontrole hoofdluis.

Vrijdag zullen de kinderen in groep 8 door de luizenouders opnieuw worden gecontroleerd. Dat is een standaardprocedure wanneer er luizen/neten worden gevonden.
Het is verstandig om ook thuis steeds alert te zijn en uw kind(eren) regelmatig te controleren. Wanneer u dan toch weer iets verdachts ziet, willen we dat graag z.s.m. horen.
Zo kunnen we als ouders en school samen zorgen voor luizenvrije kinderen op onze school.


Staking 5 oktober.

Bij de vorige nieuwsbrief ontving u een brief van college van Bestuur van onze scholenstichting (SCPO ‘In het Vechtdal’). U heeft daarin kunnen lezen wat voor ons de argumenten zijn om (samen met de 9 andere scholen van de stichting) te gaan staken. Kort samengevat gaat het ons om de kwaliteit van het onderwijs. Door passende salarissen wordt het beroep meer aantrekkelijk en kunnen we ook in de toekomst goed opgeleide professionals voor de klas zetten. Daarnaast vinden we dat er meer geld nodig is, om goed kwalitatief en passend onderwijs ook in de toekomst te kunnen garanderen. Recente Haagse ontwikkelingen laten zien dat de politici de ernst van de zaak onderschatten. Het is nog steeds noodzakelijk om een duidelijk signaal af te geven. Daartoe is op landelijk niveau een staking als middel aangegrepen. Vanzelfsprekend zijn er voor- en tegenstanders als het gaat om het stakingsmiddel. Er ontstaat immers ook ongemak bij mensen die niet of nauwelijks met het onderwijs te maken hebben. Juist omdat het landelijk en massaal is en omdat het belang voor het onderwijs groot is, haken we als school toch aan. De school gaat 5 oktober dicht en de leerkrachten van De Kardoen gaan de bewuste dag staken in Den Haag. Mocht een en ander vragen of opmerkingen bij u oproepen, neem dan gerust even contact met de directeur, Meester Dannis Timmerman.


Typecursus de Typetuin in oktober van start!

Bij voldoende aanmeldingen gaat op onze school op dinsdag 3 oktober 2017 om 15:30 uur de vernieuwde typecursus van de Typetuin van start. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Schrijf snel in, want vol=vol!
Meer info kunt u hier downloaden.


Koffieochtend 2 oktober.

Op maandag 2 oktober om 10.45 uur wordt er weer een koffieochtend gehouden. We vinden het fijn en belangrijk dat u meedenkt en meepraat over het onderwijs en alles wat er mee te maken heeft op onze school. Hierbij bent u allen van harte uitgenodigd. U kunt zich aanmelden door onderstaand formulier in te vullen.

De koffieochtend geeft u de kans om uw mening te geven t.a.v. schoolse zaken, maar ook om vragen te stellen of ideeën met andere ouders en met meester Dannis te delen. Graag tot dan!


Ouderhulplijst.

Alle gezinnen hebben vorige week, op geel papier, een ouderhulplijst mee naar huis gekregen. Het is de bedoeling dat u als ouder op deze ouderhulplijst aangeeft bij welke activiteiten u kunt helpen het komende schooljaar.

U kunt bij de groep(en) van uw kind(eren) aangeven bij welke activiteiten u kunt helpen en daarnaast kunt u ook aangeven bij welke algemene schoolactiviteiten u kunt helpen. Wilt u de ouderhulplijst ingevuld inleveren bij de leerkracht van uw kind(eren) voor vrijdag 29 september? Alvast hartelijk dank!


Gevonden voorwerpen.

Als er op school gevonden voorwerpen zijn, worden deze bewaard in een witte ton bij de ingang van de groepen 3 t/m 7. Inmiddels is er een aardige verzameling ontstaan van handschoenen, jassen, tassen, gymschoenen etc.

Aanstaande maandag- en dinsdagavond tijdens de oudergesprekken liggen alle gevonden voorwerpen op de tafels in de grote hal . Wilt u daar voor of na de oudergesprekken even langslopen om te kijken of er wat tussen ligt van uw kind(eren) en dit meenemen naar huis? Alle gevonden voorwerpen die na de oudergesprekken zijn blijven liggen worden geschonken aan een goed doel. 

Bijlagen:
BestandBestandsgrootteLaatst gewijzigd
Bewaar het bestand nws1140_21_september_ikeethetbeter.pdfIk eet het beter592 kBwoensdag 20 september 2017
Bewaar het bestand nws1140_21_september_ontmoetingsdienst.pdfUitnodiging ontmoetingsdienst - 1 oktober504 kBwoensdag 20 september 2017

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan