telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Nieuwsbrief 1135

We vertrouwen elkaarNieuwe collega’s.

In de nieuwsbrief van vorige week heeft u kunnen lezen dat na de zomervakantie de maandag in groep 7 ingevuld moet worden, omdat meester Jeroen meer bovenschools gaat werken.
En dat de woensdag in groep 8 ingevuld moet gaan worden, vanwege vermindering van de taakomvang van Juf Sharon. Bovendien zullen juf Mariëlle en juf Sharon het aankomende jaar met zwangerschapsverlof gaan. In de afgelopen weken hebben we met diverse mensen gesproken en hebben we proeflessen bekeken. We zijn blij dat we u bij deze kunnen voorstellen aan twee nieuwe collega’s die genoemde dagen voor de groepen 7 en 8 gaan staan.

Ons team gaat vanaf de zomervakantie versterkt worden met juf Sandra Smalbraak uit Dalfsen en juf Jessica Doldersum uit IJhorst.
In de praktijk gaat de invulling er als volgt uitzien:

  • Juf Sandra start met de maandag in groep 7 en de woensdag in groep 8. Wanneer na 5 weken het zwangerschapsverlof van juf Mariëlle in gaat, gaat juf Sandra maandag, dinsdag, woensdag in groep 7 staan en komt juf Jessica op donderdag en vrijdag in groep 7. De woensdag in groep 8 komt ook voor juf Jessica’s rekening.
    Deze situatie blijft gehandhaafd tot de kerst.
    Tegen die tijd zal juf Sharon met zwangerschapsverlof gaan.

 

Juf Rianne.

Juf Rianne heeft ons team het afgelopen jaar flink versterkt. Ze heeft op uiteenlopende manieren de leerkrachten ondersteund en daar zijn we haar heel dankbaar voor. Ze is als vrijwilliger gestart; gaandeweg kwam haar wens om onderwijsassistent te willen worden toch weer boven drijven. Vandaar dat ze met de opleiding is gestart. Volgend schooljaar zal ze haar stage gaan lopen op De Dennenkamp in Ommen. Rianne, we willen je bedanken voor je inzet op onze school en wensen je succes in de opleiding en een goede stage toe het komende schooljaar!

 

Afscheid groep 8.

Volgende week dinsdag neemt groep 8 afscheid van onze school. Voor de meeste kinderen geldt dat ze dan 8 jaar aan onze school verbonden zijn. Als kleuter werden we binnengebracht en nu gaan ze als flinke jongen of opgeschoten meid De Kardoen verlaten. We hopen dat de kinderen terug kunnen kijken op een mooie basisschoolperiode en tegelijk ook een goede basis hebben meegekregen op onze school. Na de zomervakantie begint een helemaal nieuwe fase in hun leven. Voor sommige kinderen is het een behoorlijke grote en spannende stap naar het voortgezet onderwijs; ze laten het vertrouwde los en ze moeten gaan wennen aan een nieuw en groot gebouw, andere leerkrachten, andere kinderen en een hele andere organisatie. We wensen de kinderen van groep 8 een hele goede start op hun nieuwe school, heel veel succes, heel veel geluk, gezondheid en bovenal Gods rijke zegen en Zijn nabijheid toe! Je mag weten dat je altijd op Hem mag vertrouwen…

‘k stel mijn vertrouwen 
op de heer, mijn god.
want in zijn hand
ligt heel mijn levenslot.
hem heb ik lief,
zijn vrede woont in mij.
‘k zie naar hem op en ‘k weet: 
Hij is mij steeds nabij.

 

En wie neemt er nog meer afscheid.

Behalve de leerlingen van groep 8 die onze school gaan verlaten gaat ook Jaimy Ringenier niet verder bij ons op school. Hij begint na de zomervakantie op de Johan Seckelschool in Ommen. We wensen hem veel plezier en succes op zijn nieuwe school.

 

Zomerfair.

Nog wat afsluitend nieuws met betrekking tot de afgelopen zomerfair.

Uitslag spijkerbroek hangen:
Groep 1: Luuk Hendriksen 0 min 25 sec
Groep 2: Tobias Dunnewind 0 min 30 sec
Groep 3: Stan Mansier 1 min 16 sec
Groep 4: Bram Kosters 1 min 33 sec
Groep 5: Hilde Verhoef 1 min 22 sec
Groep 6: Joost Kosters 1 min 56 sec (hoogste score van allemaal)
Groep 7: Carlijn Paasman 1 min 8 sec
Groep 8: Marijn van Dalen 1 min 18 sec
Volwassenen vrouw: Jennifer Ligtenberg 0 min 22 sec
Volwassenen man: Marcel Kampman 1 min 37 sec

Opbrengsten zomerfair
We hebben ten behoeve van de aanschaf geluidsinstallatie € 1.034 opgehaald.
En tevens € 500 ten gunste van de Bultjefoundation gedoneerd.
De zomerfair is dus ook financieel gezien een enorm succes.

 

Foto’s schoolfeest groep 1 en 2.

Op de website vindt een heleboel foto’s van het schoolfeest van groep 1 en 2 van afgelopen week.

 

Startfeest nieuwe schooljaar.

Alvast voor iedereen om te noteren: het startfeest vindt dit jaar plaats op 8 september.
Meer informatie volgt zodra dit bekend is.

 

Musical en afscheid groep 8.

Na een periode van veel oefenen is het dan eindelijk zover.
Op dinsdag 18 juli is de uitvoering van de musical van groep 8!

help we zijn het bruidspaar kwijt

Voor de groepen 3 t/m 7 is de voorstelling dinsdagmiddag. De kinderen zullen rond 15.15 uur weer op school terug zijn.
‘s Avonds is de voorstelling voor genodigden. De zaal gaat open om 19.15 uur, om 19.30 uur begint de voorstelling. Na de musical zal de afscheidsavond zijn.

Op woensdag 19 juli nemen de kinderen van groep 8 afscheid van de hele school. Traditioneel gaan ze alle klassen langs met wat lekkers.
Het is handig als de kinderen van groep 1 t/m 7 die dag een bakje mee hebben.

 

Onze school is gezond.

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

keurmerk gezonde school
Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Voeding. Hiervoor zetten we de volgende activiteiten in schoolgruiten (3 dagen in de week fruit eten), gezond trakteren, en de kraanwaterdag op 23 november.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

 

Samenstelling Raad van Toezicht.

logo scpo

Enige tijd geleden heeft u, via de school van uw kind(eren), een vacature gemaild gekregen voor leden van de raad van toezicht. Vanuit de reacties hebben de zittende leden, samen met een afvaardiging van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, gesprekken gevoerd met de sollicitanten.
We zijn blij mee te kunnen delen dat de raad van toezicht per 1 september 2017 zal bestaan uit vier leden. De herhaalde oproep/vacature voor een vijfde lid (juridische achtergrond) zal na de zomervakantie worden gemaild.

Per 1 september bestaat de Raad van Toezicht uit de volgende leden:

Bert Hallink (voorzitter) - zittend lid
Frans Klaassen (vice-voorzitter) - zittend lid
Jojanneke ten Brinke (lid) - nieuw lid
Matthijs Flim (lid) - nieuw lid op voordracht GMR

Bijlagen:
BestandBestandsgrootteLaatst gewijzigd
Bewaar het bestand nws1135_13_juli_bibliotheek.pdfBibliotheek - Matilda presenteert2026 kBdonderdag 13 juli 2017

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan