telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Nieuwsbrief 1134

We doen meeU bent Go(e)d.

U bent God, U bent goed;
en ik prijs uw grote naam.
Elke stap die ik zet,
laat zien dat ik mij niet schaam.
Ik vertrouw op U, Heer,
en in U vind ik mijn kracht,
want U bent zoveel meer,
dan ik ooit zelf had verwacht.

volgen

Elke stap is mijn verklaring,
dat ik echt voor U wil gaan.
Met mijn hele hart U volgen;
stap voor stap achter U aan.
Ja, ik wil U beter kennen,
leren zien wie U echt bent.
Niets mag mij ervan weerhouden,
U te dienen elk moment.

Uit: Opwekking voor Kids 261

 

Volledig aan het werk.

Zoals u natuurlijk al wist was het voor juf Astrid als gevolg van een longonsteking niet mogelijk om haar werk volledig te kunnen uitvoeren en was daarom Marjolijn Tibben regelmatig ook aanwezig in de groep. Inmiddels heeft zij deze vervelende periode afgesloten en is ze per direct weer volledig aan het werk. Daar zijn wij uiteraard blij mee.

 

Formatie en groepsindeling schooljaar 2017/2018.

Volgend schooljaar zal de groepsverdeling en de ‘bemanning’ er als volgt uitzien.

 Groep  Aantallen  Invulling 
 Groep 1/2a

25

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend: Juf Astrid
Woensdag: Juf Wilma
 Groep 1/2b

25

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdagochtend: Juf Hermien
Donderdag: Juf Wilma
 Groep 3a

25

Maandag, dinsdag en woensdag (om de week): Juf Jenny
Woensdag (om de week), donderdag en vrijdagochtend: Juf Diane
 Groep 3b/4a


29


Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagochtend: Juf Laura
Groep 3b en 4a worden 4 ochtenden gesplitst: Maandagochtend, dinsdagochtend, donderdagochtend en vrijdagochtend heeft groep 3b juf Sandra en 4a juf Laura. Op de middagen heeft de hele groep juf Laura.
 Groep 4b/5a


25


Maandag en vrijdag: Juf Henriët
Dinsdag, woensdag en donderdag: Juf Rita
De groep wordt woensdagochtend gesplitst met juf Marjan.
 Groep 5b

25

Maandag en dinsdag: Juf Hilde
Woensdag, donderdag en vrijdag: Juf Anja
 Groep 6

26

Maandag: Juf Marjan
Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: Juf Liesbeth
 Groep 7a 20 Maandag, dinsdag en woensdag: Juf Marion
Donderdag en vrijdag: Juf Marjan.
 Groep 7b 21

Maandag: Nieuwe leerkracht*
Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: Juf Mariëlle
 Groep 8 28

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: Juf Sharon
Woensdag: Nieuwe leerkracht*

Een paar opmerkingen….

 • Vorige week heeft de MR goedkeuring gegeven aan de genoemde formatie.
 • U ziet dat we genoodzaakt zijn een aantal combinatieklassen te vormen. Bij het vormen van de combi-groepen is het in de eerste plaats onze intentie geweest om de groepen zoveel mogelijk als geheel bij elkaar te houden.
 • Waar dat niet kon (dus waar groepen gesplitst moesten worden), is een zeer zorgvuldige afweging gemaakt t.a.v. de plaatsing van de kinderen in de groepen. U ziet de namen van de kinderen in onderstaande lijsten.
 • Meester Jeroens naam komt u niet meer tegen in dit lijstje. Hij verruilt de maandag die hij voor groep 7 stond voor bovenschoolse ICT-taken. Voor de ICT taak aan De Kardoen en andere ondersteunende taken blijft meester Jeroen verbonden aan onze school. De maandag gaat ingevuld worden door een (voor ons) nieuwe leerkracht. Op het moment van schrijven kunnen we u helaas nog niet voorstellen aan deze nieuwe collega. Zodra er meer duidelijkheid hierover is, zullen we dat zeker doen.
 • Juf Sharon gaat volgend jaar een dag minder werken (waarschijnlijk de woensdag). Ook hiervoor zetten we een nieuw te benoemen leerkracht in.
 • U weet wellicht dat Juf Mariëlle zwanger is en sinds deze week weten we ook dat juf Sharon een kindje mag verwachten. In de eerste plaats zijn we heel blij voor de beide juffen van het Fluitekruid! We hopen dat ze een voorspoedige zwangerschap hebben. Voor de schoolorganisatie heeft dit natuurlijk gevolgen. Op dit moment zijn we in gesprek met kandidaat leerkrachten en bekijken we proeflessen. We willen de vrijgekomen dagen, maar ook de zwangerschapsverloven met zo weinig mogelijk verschillende mensen invullen. Het is belangrijk dat de continuïteit gewaarborgd blijft. We melden u zo snel mogelijk hoe de personele invulling er na de zomervakantie uit zal zien.
 • Juf Willemijn heeft de afgelopen periode stage gelopen in groep 8. Deze stage is zeer voorspoedig verlopen. Willemijn zet de stage voort in groep 8, in elk geval tot aan de herfstvakantie.

 

Speeltoestel op het kleuterplein.

Het speeltoestel op het kleuterplein staat er op dit moment belabberd bij. Het kan al enige tijd niet gebruikt worden en dat is natuurlijk heel vervelend voor de kinderen. Meneer Rias, onze onderhoudsman en schilder Erik van der Vegt zijn intussen hard aan het werk om nieuwe onderdelen te maken voor de glijbaan. We verwachten dat dit binnenkort klaar zal zijn; dan kan er weer naar hartenlust gespeeld worden op dit toestel.

 

Verjaardag vijf juffen.

We mogen in een korte periode een aantal verjaardagen tegemoet zien.
We beginnen op woensdag 12 juli, juf Marion zal die dag haar verjaardag vieren.
Dan volgt op donderdag 13 juli juf Astrid met de tweede verjaardag en tenslotte is het op vrijdag 14 juli helemaal feest want dan vieren zowel juf Marjan en juf Mariëlle en juf Sharon hun verjaardag.

De kinderen mogen op deze dag verkleed op school komen en hoeven ook geen eten of drinken mee te nemen, daar zorgt het feestvarken wel voor.
Zoals altijd is het wel of niet geld meenemen geheel vrijblijvend.

Uw kind kan ook:

 • niets meenemen of
 • een zelfgemaakt cadeau meenemen of
 • een klein cadeau meenemen of
 • wel geld meenemen; hier wordt dan een cadeau voor gekocht.

Eventueel geld voor een cadeau voor één van de juffen kan tot een dag van tevoren worden ingeleverd.
Voor juf Marion - bij juf Henriët of juf Rita.
Voor juf Astrid - juf Hermien of juf Wilma
Voor juf Marjan - bij juf Jenny
Voor juf Mariëlle - bij juf Sharon
Voor juf Sharon - bij juf Mariëlle

 

Doorschuifmiddag.

Volgende week dinsdag 11 juli kunnen de leerlingen van groep 1 t/m 7 vanaf 14.15 uur alvast kennismaken met de situatie zoals die na de zomervakantie zal zijn. Die middag draaien we dan met de nieuwe groepen, waarmee we in augustus gaan starten. Om dat te kunnen realiseren zijn de leerlingen van groep 8 voor deze keer vanaf 14.15 uur al vrij.

 

Facultatieve contactavond.

Op donderdag 13 juli a.s. houden we van 19.00 tot 21.00 uur een extra contactavond voor ouders van de groepen 1 t/m 7 die graag nog even n.a.v. het rapport willen spreken met de leerkracht van hun kind(eren). In tegenstelling tot de normale contactavonden wordt u hiervoor niet automatisch uitgenodigd maar kunt u zich bij de leerkracht aanmelden. Deze spreekt dan een tijd met u af.

 

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan