telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Inhoud van ons onderwijs

De inhoud van het onderwijs in groep 1 en 2.

kleuters

Gewoontevorming, regelmaat en het aanbieden van structuren zijn erg belangrijk in de kleutergroep. De sfeer in de kleutergroep biedt veiligheid, waardoor de kleuter leert omgaan met gevoelens en emoties. Veel aandacht is er ook voor beweging. Soms lekker vrij spelen, maar ook regelmatig een geleide kleutergymles in ons speellokaal. We proberen uitdagende situaties te creëren, zodat de kinderen zelf op ontdekking gaan. Hierdoor zullen ze nieuwe ervaringen opdoen en kennis en vaardigheden verwerven. De leerkracht observeert wat de kinderen bezig houdt en sluit hierbij zoveel mogelijk aan. De inbreng van de kinderen speelt dus een grote rol. De vele (speelse) activiteiten bereiden voor op het leren lezen, rekenen en schrijven, wereldoriëntatie en motorische en sociale vaardigheden.

Om het zelfstandig maken van eigen keuzes te stimuleren, wordt gebruik gemaakt van het ‘digi-keuzebord’. Elke leerling kan op dat bord aangeven met welke, door de juf geselecteerde activiteit, hij/zij aan de slag wil gaan. Meestal wordt er gewerkt rond thema’s zoals: de kapper, het postkantoor, de winkel, herfst, kerst, enz. Het valt direct al op dat er in de lokalen diverse hoeken zijn ingericht, waar de kinderen samen kunnen spelen en werken. Zo is er bv. een huishoek, een winkelhoek, een knutselhoek, een lees- en schrijfhoek, een bouwhoek, een computerhoek enz. Verder zijn er allerlei ontwikkelingsmaterialen zoals puzzels, lotto’s , constructie materialen en ongevormde materialen zoals klei, zand, water, verf. Tijdens het werken met deze thema’s en materialen komen aspecten van voorbereidend taal/lezen, voorbereidend rekenen en voorbereidend schrijven aan de orde.

 

De inhoud van het onderwijs in groep 3 t/m 8.

taakkaartVanaf groep 3 werken we steeds meer met methodes, volgens het concept handelingsgericht werken. Om een doorgaande lijn door de hele school te creëren, willen we er naar toewerken om dit in alle groepen verder uit te bouwen.

In de hogere groepen ligt veel nadruk op het zelfstandig werken met behulp van dag- en weektaken. De kinderen krijgen individueel een hoeveelheid werk op voor een dag of een week. Gedurende bepaalde delen van de dag werken zij daar zelfstandig aan. Zo willen we hen leren zelf hun werk te plannen. Hierbij maken de kinderen gebruik van een takenkaart. De zwaarte van een taak is afgestemd op het niveau van het kind. Op de takenkaart staat ook keuzewerk. Werk dat kinderen mogen doen, nadat de andere opdrachten klaar zijn. Dit keuzewerk proberen we zo afwisselend en aantrekkelijk mogelijk te maken voor de kinderen. Hiervoor zullen we steeds nieuwe materialen aanschaffen. Hierdoor kunnen kinderen binnen een groep op verschillende niveaus werken. Vanuit onze visie vinden we het belangrijk dat de kinderen leren zelfstandig te werken en te plannen.

 

vraagtekenZelfstandig werken / samenwerkend leren.

verkeerslichtOm het zelfstandig werken en samenwerkend leren vorm te geven, hebben alle kinderen vanaf groep 3 een kubus op de tafel staan. Een symbool voor uitgestelde aandacht. Op de kubus staan een rode stip, een groene stip en een vraagteken.

Rood betekent: ik ben even niet bereikbaar, je mag me niets vragen Groen betekent: als het nodig is, wil ik je wel helpen. Je mag mij dus wat vragen Het vraagteken betekent: ik heb zelf een vraag, wie kan mij (leerling) helpen. Dit kan de leerkracht of een andere leerling zijn.

Daarnaast hebben we in alle groepen het verkeerslicht. Rood betekent: de leerkracht en de leerling zijn niet bereikbaar. Er worden geen vragen gesteld en er mag niet overlegd worden Oranje betekent: de leerling mag een andere leerling wel iets vragen, maar niet aan de leerkracht. Groen betekent: de leerlingen mogen samen overleggen en ook de leerkracht iets vragen.

 

Overzicht van gebruikte methodes.

 Godsdienst  Trefwoord
 Aanvankelijk lezen  Veilig Leren Lezen
 Begrijpend en studerend lezen  Nieuwsbegrip
 Voortgezet technisch lezen  Diverse bronnen
 Omgaan met taal


 
 
 Fonemisch bewustzijn (groep 1 & 2)
 BAS-materialen voor taal (groep 1 & 2) 
 Taal op Maat (groep 4 t/m 8)
 Spelling op Maat (groep 3 t/m 8)
 Spelling Methodiek José Schraven
 Omgaan met hoeveelheden


 Wereld in getallen versie 5 (groep 1 t/m 8)
 BAS-materialen (groep 1 & 2)
 Gecijferd bewustzijn 
 Engels  Join In
 Schrijven
 
 Schrijfdans en schrijfkriebels (groep 1 & 2)
 Pennenstreken (groep 3 t/m 8)
Wereldoriëntatie
 Topondernemers
 Sociaal emotionele ontwikkeling  Kanjertraining
 Verkeer

 Een rondje verkeer (groep 1 t/m 4)
 Op voeten en fietsen (groep 5 & 6)
 Jeugdverkeerskrant (groep 7 & 8)
 Tekenen  Tekenvaardig / Moet je doen
 Handenarbeid  Handvaardig en textielvaardig / Moet je doen
 Gymnastiek Bewegingslessen in het speellokaal
 Bewegen Samen Regelen
 Gemeentelijk aanbod
 Schoolzwsemmmen (groep 4)
 Muziek

 Muziek moet je doen
 123 Zing
 Computeronderwijs

Diverse les-ondersteunende programma’s. We gebruiken de vakoverstijgende software van o.a. Online klas en Junior Einstein.

In groep 1 en 2 werken we planmatig vanuit de leerlijnen Jonge Kind. Daarbij zorgen we ervoor dat we door thematisch te werken op betekenisvolle wijze en ontwikkelingsgericht het aanbod hierop afstemmen. Op deze manier kan een kleuter gewoon kleuter zijn, maar zal het kind ook leren. Voor de groepen 1 en 2 worden de methodes alleen gebruikt als achtergrondinformatie bij de thema’s. We beschikken op school over heel veel remediërend materiaal voor leerlingen die om extra begeleiding bij de ontwikkeling vragen en voor leerlingen die om extra uitdaging en verdieping vragen.

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan