Deel van een groter geheel

Stichting FloreantWe zijn deel van een groter geheel.

Stichting Floreant, Christelijk Primair Onderwijs Vechtdal vormt het bestuur van tien christelijke scholen in Dalfsen, Ommen en omstreken en telt op dit moment (start schooljaar 2018/2019) circa 1300 leerlingen.

Floreant is ontstaan uit de fusie van 1 januari 2017 tussen de 2 verenigingen voor Protestants Christelijk Onderwijs in Dalfsen en in Ommen (voormalig: PCO Dalfsen en PCO Ommen e.o.).

De tien scholen, te weten: PCB De Regenboog te Lemelerveld, Sjaloom te Dalfsen, CDS Hoogengraven te Stegeren, cbs Ichthus te Lemele, CBS De Spiegel te Dalfsen, Jenaplanschool Cazemier te Oudleusen, CDS A. Baron van Dedem te Dalfsen, CBS Het Koloriet te Ommen, CBS De Kardoen te Ommen en PCB De Triangel te Witharen maken de organisatie sterker en daarbij is de stichting veelkleurig in haar onderwijsaanbod met verschillende onderwijsconcepten. Ouders hebben echt iets te kiezen.

Bij onze stichting werken ongeveer 150 personeelsleden. De meesten zijn werkzaam als groepsleerkracht op één van onze tien scholen. Daarnaast zijn er ook directeuren, vakleerkrachten, leerkrachten in opleiding (LIO), onderwijsassistenten, conciërges, huishoudelijk medewerkers en onderwijsondersteunende personeelsleden in dienst.

Elke school heeft een eigen onderwijsconcept en karakter. Daar zijn wij erg blij mee. Juist door die unieke verschillen kunnen kinderen en ouders altijd wel een school vinden die bij hen past.
Elke school heeft een directeur die op schoolniveau eindverantwoordelijk is en die verantwoording af moet leggen aan de voorzitter CvB. Ook elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR) en via deze MR hebben ouders en personeel invloed op het schoolbeleid. De directeur is de gesprekspartner van de MR. Omdat Floreant meerdere scholen beheert, is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) , die gesprekspartner is van de voorzitter van het College van Bestuur.

Iedere school heeft een contactpersoon voor de kinderen (een leerkracht) en een contactpersoon voor de ouders (een ouder) aangesteld waar ouders/verzorgers/kinderen terecht kunnen als ze een klacht/problemen hebben. Tevens zijn er bovenschoolse vertrouwenspersonen aangesteld.

Verder geldt voor alle scholen dat zij:

Floreant zit in een voortdurend proces van richting kiezen, plannen maken en samen op weg gaan. Onderweg moet regelmatig gekeken worden of we nog op koers zijn of dat er bijgestuurd moet worden. De keuzes die gemaakt worden, de richting en de uitwerking zijn van invloed op allen die betrokken zijn bij het onderwijs van uw kind en uiteraard ook op het kind zelf.

College van bestuur & Raad van toezicht.

De wet schrijft voor dat er een scheiding moet zijn tussen de functies 'toezicht houden' en 'besturen'. Floreant wordt geleid door een voorzitter van het College van Bestuur, die wordt ondersteund door medewerkers van het bestuurskantoor. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de voorzitter van het College van Bestuur.

De Voorzitter van het College van Bestuur is: Dhr. J. (John) Wind.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen:
Dhr. Bert Hallink
Dhr. Frans Klaassen
Dhr. Matthijs Flim
Mw. Jojanneke ten Brinke
Mw. Annelies Duiveman

Bestuurskantoor,

Voor vragen of opmerkingen kunt ons bestuurskantoor tijdens kantooruren bereiken op: 

Telefoon0529 - 45 10 28

Bezoekadres:
Sandbergstraat 2a
7731 DG Ommen

E-mailDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Websitewww.floreantscholen.nl

Organogram.

organogram 

 

Studenten/stage.

Onze school biedt aan studenten van diverse instellingen de mogelijkheid om stage te lopen en daardoor praktische ervaringen op te doen. U wordt hierover geïnformeerd via de nieuwsbrief.

 

Gezondheidsonderzoeken door GGD IJsselland.

Elk kind heeft het recht om gezond en veilig te kunnen opgroeien. De gemeente waarin u woont heeft onze afdeling Jeugdgezondheidszorg gevraagd kinderen en hun ouders hierbij te ondersteunen. Bijvoorbeeld door gezondheidsonderzoeken te doen en vaccinaties te geven. Maar u kunt ook tussendoor bij ons terecht. Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten denken graag met jullie mee.
Veel ouders kennen de GGD al van het consultatiebureau. In de basisschoolperiode nodigen we uw kind een paar keer uit voor een gezondheidsonderzoek of komen ze op school om voorlichting te geven. Voor de gezondheidsonderzoeken ontvangt u een uitnodiging.

De Jeugdgezondheidszorg werkt veel samen met bijvoorbeeld de huisarts, schoolbegeleidingsdiensten, Thuiszorginstellingen, de RIAGG en het bureau Jeugdzorg.
Eventueel wordt u naar één van deze instanties doorverwezen. Contact afdeling Jeugdgezondheidszorg

Telefoon: 088 443 07 02 (op werkdagen)
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.ggdijsselland.nl